Et viktig hjelpetilbud for tinnitusrammede forsvinner. Tinnitustelefonen legges ned fra 1. september på grunn av manglende finansiering.