Fem heldige søkere får Arkivforbundets reisestipend for 2023 – alle med mål om å hente inspirasjon utenfor egen institusjon.