– Dette er et resultat av godt teamarbeid på tvers av Thommessen, og er derfor en stor anerkjennelse til hele firmaet, sier managing partner Sverre Tyrhaug.