Styreleder Rita Bach Omdal i ladeboksselakpet Easee har gått av.