Seks måneder etter oppstart blir Eroo en sentral brikke i Aidns digitale løsninger for helsevesenet.