Når Sola kommune utenfor Stavanger skal anlegge sin første navna minnelund, kombinerer de den med en urnevegg.