Kløtsjpedalen blir nesten glemt med dagens moderne transmisjoner, men mange kløtsjer med litt eldre konstruksjon må du fortsatt justere manuelt. Her forklarer vi både hvorfor og hvordan.