Selskapet Qbee brant fem millioner kroner uten omsetningsvekst i 2022. Daglig leder Carsten Lehbrink forteller at trenden nå har snudd, men de venter likevel til slutten av året før den store kapitalinnhentingen.