Våte skivebremser krever minimalt med vedlikehold, men ved havari må det omfattende inngrep til. Her forklarer vi virkemåten for bremsene, og viser den generelle framgangsmåten for overhaling.