Nasjonalistiske videoer tegner et bilde av et evig og udelelig land som bare kan styres av én sterk leder.