Norge bør innføre et generelt, men tidsavgrenset skattefradrag for bedriftenes klimarelaterte investeringer. Det vil få fart på det grønne skiftet, skriver Terje Osmundsen.