Løsningen fra norske NA 2 Applied blir gjenstand for et amerikansk forskningsprosjekt.