Er straffene for strenge i noen seksuallovbruddssaker, og hvorfor varierer straffenivåene så sterkt?