Omsetningen flatet ut, men den nye abonnement-tjenesten skjøt fart og står nå for fem prosent av de totale inntektene til skrivebrett-selskapet.