Men debuten på hjemmebane kan se ut til å la vente på seg.