– Retten finner at Danielsen må anses uskikket til å drive advokatvirksomhet, og at han har mistet den tilliten som er nødvendig i yrket. Retten er ikke i tvil, skriver tingrettsdommer Kim Heger i dommen.