NORDLAND/HEMNES: I Hemnes gikk kommunen rett på varsel om ekspropriasjon mens bonde og utbygger ennå var i forhandlinger. Ole Reidar Davidsen takket nei til videre forhandlinger. Nå sier kommunen at saken er avsluttet.