– Et firma kan si de har et godt kjønnsmangfold, men hva hjelper det om man har ti arbeidsnarkomane menn og ti arbeidsnarkomane kvinner som alle bor på vestkanten, stemmer Høyre, spiller golf og drikker dyr vin, sier Øystein Myre Bremset. Hans kollega Uzma Bhatti er blant initiativtagerne til et mangfoldsseminar på Stortinget.