Fra august 2024 skal voksne tilbys modulstrukturert opplæring i 13 lærefag. De nye læreplanene er klare og i september 2023 sendes de på høring.