Oppkjøpet forener to kreative enheter, og sammen styrkes posisjonen som en ledende kreativ partner på
markedet.