– Jeg håper at Barne- og familieministeren setter ned et bredt sammensatt utvalg, slik at man kan få utredet dette på en skikkelig måte.