Ikke alle varer kan sendes til ethvert land og enhver kunde. I alle fall ikke uten lisens fra Utenriksdepartementet (UD). Godset finner sine veier, heter det. Men vet du om varene krever utførselslisens – eller i det hele tatt kan eksporteres?