Kan dyrevelferdsloven § 25 forby avl av engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel, og hvor ligger terskelen for ulovlig avl?