Norge har blitt en betydelig eksportør av sagtømmer på verdensbasis.