Mulighetsstudier for nytt krematorium på Hønefoss viser at det er mest gunstig for kommuneøkonomien å legge ned krematorievirksomheten.