Klokka 10.00 i formiddag startar haustsemesterets første møte i Universitetsstyret. Molekylærmedisin og livsvitskap er to av sakene som kjem opp.