Med sine 500 ansatte er MOMEK Services en stor aktør i Nordland. Nå skal posisjonen ytterligere befestes med et kontor i Tromsø.