En advokat og en advokatfullmektig klagde dommeren inn for Tilsynsutvalget for dommere, som fant at ordvalget ikke var i strid med god dommerskikk. Men det var tvil om hvordan formuleringen i dommen skulle forstås, mente utvalget. – Vi er likevel tilfreds, sier advokat Thorkil H. Aschehoug. Dommeren kommenterer at hun tar korrektivet til seg.