Universitetsavisa

Universitetsavisa nettbasert nformasjon NTNUs virksomhet

Ansvarlig redaktør

Tore Oksholen

Mobil: 918 97 876

Tlf: 73 59 54 13

Epost: tore.oksholen@ntnu.no

Adresse: NTNU, Høgskoleringen 1

Poststed: 7491 TRONDHEIM

Annonseansvarlig

Annonseansvarlig

Utgiver

NTNU

Universitetsavisa er kun nettbasert og formidler informasjon om NTNUs virksomhet, stimulerer til kommunikasjon og fri debatt på NTNU og overfor omverdenen.

Ansatte og studenter ved NTNU og andre som er interessert i NTNU.

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat:
Spaltebredde:
Utfallende trykk: false
Satsflate:
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag: