Uniforum

uniforum universitetet oslo studenter plitikere informasjon opinionsformidling forvaltning

Ansvarlig redaktør

Martin Toft

Mobil: 41 51 40 38

Tlf: 22 85 40 16

Epost: martin.toft@admin.uio.no

Adresse: Boks 1070 Blindern

Poststed: 0316 OSLO

Annonseansvarlig

Annonseansvarlig

Utgiver

Universitetet i Oslo

Avisa skal fremme saklig og fri informasjons- og opinionsformidling om faglige og forvaltningsmessige spørsmål på tvers av institutt/fakultetsgrenser og administrativt nivå.

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat:
Spaltebredde:
Utfallende trykk: false
Satsflate:
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag: