Treindustrien

Arkitekter Bygg Håndverk Industri Interiør Møbler Treforedling

Ansvarlig redaktør

Georg Mathisen

Mobil: 90 93 28 97

Tlf: 46 94 10 00

Epost: georg@trenytt.no

Adresse: Vestadgutua 39

Poststed: 2849 KAPP

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Adresse: Boks 2

Poststed: 2271 FLISA

Annonseansvarlig

Utgiver

Ask media as

Trykkeri

Grøset Trykk AS

Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff om og for treindustrien. Bladet retter seg mot hele den tre-bearbeidende industrien; møbel-, innrednings- og trevarefabrikker, snekkerier, trehusprodusenter, sagbruk og høvlerier, bransjens institutter, læresteder og bransjeorganisasjoner, omsetningsledd mye mer.
Treindustrien ble etablert i 2004, men har sitt utspring i det veletablerte bransjebladet Tre og Møbler. Dette fagbladet har i over 40 år holdt møbel-, innrednings- og trevarebransjen orientert om nytt og nyttig fra inn- og utland.n.
Treindustrien redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktør-plakaten.

• Sagbruk og høvlerier

• Trelastgrossister

• Møbelprodusenter

• Entreprenører og byggherrer

• Produsenter av dører, vinduer, trapper, kjøkken og bad

• Produsenter av listverk, gulv, innredningssnekkerier, bransjens underleverandører

• Ferdighusprodusenter

• Designere og arkitekter

• Andre som arbeider med tre og deres nettverk

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 739 739
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 855 855
Distribuert i alt 1 594 1 594

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 02.02 22.02
2 22.03 11.04
3 30.06 17.06
4 02.09 22.09
5 06.10 26.10
6 25.11 15.12

Avbestillingsfrist:
Materiellfristene gjelder for ferdig levert materiell.

Annullasjonsfrist: 3 uker før materiellfrist.Tema:

Nr. 1 Utstyr til sagbruk og høvlerier

Nr. 2 Automasjon/sponavsug

Nr. 3 Overflatebehandling, trevare

Nr. 4 Verktøy

Nr. 5 Varehåndtering, logistikk og lager

Nr. 6 Overflatebehandling

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 13 900 190×265
1/2 side 9 800 92×265 190×130
1/3 side 8 900 60×265 190×85
1/4 side 6 300 92×130 190×63
1/8 side 4 600 92×63 190×30
4. omslag 15 900

Spesialplassering +10%.


Alle priser er ekskl. mva.Bransjeguiden:


Pris: kr 4.000,- pr år.Nettannonsering:

Ta kontakt med annonseansvarlig for tilbud på www.treindustrien.no

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %

Bladformat: A4
Spaltebredde: 45
Utfallende trykk: true
Satsflate: 190×265
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 150 g matt
Papirkvalitet omslag: 150 g matt

Formater: QuarkXpress, Illustrator, Photoshop på disk for Mac/PC. Digitalt tilrettelagt for Macintosh, CMYK. Levert på CD, ISDN, epost. Eventuelt konf. trykkeriet. Bilder oppl. 300 dpi.

NB! Dersom man sender digitalt materiell, må print eller prøvetrykk sendes pr post.

Årsabonnement: kr 690,- + mva