Transit magasin

Ansvarlig redaktør

Terje Karlsen

Mobil: 957 99 767

Epost: terje@transitmedia.no

Adresse: Sarabråtveien 11c

Poststed: 0687 OSLO

Annonseansvarlig

Annonseansvarlig

Utgiver

Transit media AS

Transit magasin er Norges nye globale nettmagasin.

Alle med interesse for det globale perspektivet.

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende

Vil du annonsere i Transit magasin, se her:
annonseinfo

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat:
Spaltebredde:
Utfallende trykk: false
Satsflate:
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag: