Tenner & Helse

Tenner og Helse kvikksølv amalga giftfri tannbehandling tenner & helse tannleger Forbundet Tenner og Helse

Ansvarlig redaktør

Toril Sonja Gravdal

Tlf: 41 32 39 43

Epost: torilsonjagravdal@hotmail.com

Adresse: Boks 6416 Etterstad

Poststed: 0605 OSLO

Annonseansvarlig

Annonseansvarlig

Utgiver

Forbundet Tenner & Helse

Trykkeri

RK Grafisk AS

Formidle informasjon og sette problemer under debatt gjennom artikler, reportasjer og intervjuer når det gjelder tannbehandling og helse, nasjonalt og internasjonalt. Påpeke farene med kvikksølv, amalgam og fremme giftfri tannbehandling og hjelp til syke pasienter. Tar også bl.a. opp kosthold/ernæring, vannkvalitet og utfordringer i helse-Norge.

Medlemmer av forbundet, pasienter, helsepersonell, miljøbevisste grupper og politikere.

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.02 15.03
2 15.05 15.06
3 15.08 15.09
4 15.11 15.12

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 3 000
1/2 side 1 500

Småannonser kr 500,-

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: A4
Spaltebredde: 55
Utfallende trykk: true
Satsflate:
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 130 g Artic Silk
Papirkvalitet omslag: 130 g Artic Silk