Spesialpedagogikk

Forskning Institusjoner Kommuner Lærere Offentlig forvaltning Offentlig virksomhet PolitikK Skolepsykologi Skolevesen Utdanning Spesialpedagogikk utdanning utdanningsforbundet pedagogikk

Ansvarlig redaktør

Ellen Birgitte Ruud

Mobil: 415 25 712

Tlf: 24 14 23 50

Epost: ellen@spesialpedagogikk.no

Adresse: Boks 9191 Grønland

Poststed: 0134 OSLO

Annonseansvarlig

Mona Jørgensrud

Mobil: 91 17 34 73

Tlf: 62 94 10 32

Epost: mj@hsmedia.no

Firma: HS Media as

Adresse: Boks 80

Poststed: 2261 KIRKENÆR

Annonseansvarlig

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt. Tidsskriftet har en sentral rolle i formidlingen av forskningsresultater og utvikling på det spesialpedagogiske virkefelt.

Spesialpedagoger, sosiallærere, rådgivningstjenester, skoleadministrasjon, studenter, institusjoner, barnehagelærere, lærere, offentligere etater og samfunnspolitiske miljøer.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 514 514
Betalt abonnement 5 657 67 5 724
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 170 170
Distribuert i alt 6 341 67 6 408

Antall lesere: 63 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.12 04.02
2 16.02 18.03
3 20.04 27.05
4 31.08 30.09
5 02.11 02.12

Avbestillingsfrist:
Avbestillingsfrist: som materiellfrist

Format 4 farger Stående Liggende
Bakside 15 000 210×200*
1/1 side 12 500 210×270*
1/1 side 12 500 185×245
1/2 side 10 500 90×224 185×120
1/4 side 8 500 90×120

* Utfallende: + 5 mm bleed.

Alle priser er ekskl mvaSe Medieplan her

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 210×270
Spaltebredde: 188
Utfallende trykk: false
Satsflate: 210×270*
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 100 g Multi Silk
Papirkvalitet omslag: 200 g MultiArt Gloss

Utfallende trykk tas på omslag.

Ord. årsabonnement: kr 500,-

Annonsering: Se utdanningsnytt.no