Sinn og samfunn

Sinn og samfunn

Ansvarlig redaktør

Grethe Ettung

Mobil: 934 33 935

Epost: grethe.ettung@mentalhelse.no

Adresse: Storgata 38

Poststed: 0182 OSLO

Annonseansvarlig

Ann-Kristin Aurland

Tlf: 32 24 44 33

Epost: faktserv@faktserv.no

Annonseansvarlig

Utgiver

Mental Helse

Trykkeri

07 Media AS

Sinn og samfunn informerer om psykisk helse, formidler brukererfaring, arbeider for økt åpenhet og ønsker å bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Brukere, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 6 848 6 848
Betalt abonnement 142 142
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 100 100
Distribuert i alt 7 090 7 090

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 17.01 07.02
2 13.03 17.04
3 20.05 12.06
4 02.09 02.10
5 04.11 27.11

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende

Annonsemateriell:
For støtteannonser, kontakt Faktureringsservice sør AS v/Ann-Kristin Aurland, telefon 32 24 44 33, faktserv@faktserv.no for nærmere informasjon.

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat:
Spaltebredde:
Utfallende trykk: false
Satsflate:
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag:

Årsabonnement: kr 300,-
Støttemedlemskap:
privat – min kr 500,- pr år
bedrift – min kr 1.500,- pr år