Sikkerhet

sikkerhetssjefer

Ansvarlig redaktør

Elizabeth Kvie Lundevall

Mobil: 97525052


Tlf: 90 100 333

Epost: elizabeth.kvie.lundevall@nso.no

Adresse: Boks 349

Poststed: 1326 LYSAKER

Annonseansvarlig

Kontakt oss på:

Epost: post@nso.no

Annonseansvarlig

Utgiver

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Trykkeri

07 Media AS

Sikkerhet er et fagblad som utgis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Vi skriver om saker som har betydning for egenberedskapen og sikkerheten i norske industrivirksomheter. Sikkerhet ønsker å vise frem gode eksempler på hvordan industrivernet i virksomheter kan organiseres. I tillegg vil vi dele gode eksempler på samvirke mellom industrivern, nødetater og andre beredskapsorganisasjoner.


Gjennom bladet Sikkerhet kan industrivernledere, HMS-rådgiver, sikkerhetssjefer og beredskapsmannskaper holde seg oppdatert innen fagområder som industrivern, risikoanalyse, brannvern, førstehjelp, øvelsesplanlegging og security.

Sikkerhet sendes ut til industrivernpliktige virksomheter samt organisasjoner og etater innen beredskapsfeltet.

Målgrupper:

Industrivernledere og -personell

Ledelse og administrasjon i norske industrivirksomheter

Sikkerhetssjefer og datasikkerhetssjefer

Beredskapsorganisasjoner innen totalforsvaret, herunder Sivilforsvarets kretser
Fylkesmennene

Nødetatene

Forsikringsselskaper

Andre organisasjoner og etater innenfor beredskapsfeltet

2. halvår 2017 og 1. halvår 2018 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 3 589 3 589
Betalt abonnement 56 56
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 79 79
Regelmessig gratis distribuerte 212 212
Distribuert i alt 3 936 3 936

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 28.01 12.03
2 23.04 05.06
3 12.08 17.09
4 28.10 03.12

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 000 198×285
1/2 side 11 000 99×285 198×142,5
Forside 17 500Utforming: Leveres som pdf, 300 dpi. Farge: CMYK ISOcoated_v2_300_eci.icc


Bestilling/levering: Kontakt NSO på post@nso.no
Gode rabatter ved flere innrykk
Bilagsbetingelser: Bilag: Etter avtale
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 210×297
Spaltebredde:
Utfallende trykk: true
Satsflate: 198×285
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g G-print matt bestrøket
Papirkvalitet omslag: 170 g Silk ensidig mattfoliering

Digitalt materiell.

Abonnement: Kontakt utgiver.
Ansatte i medlemsbedrifter gis rabatt.