Psykisk helse

Apotekere Familie Helse Helseinstitusjoner Leger Medisin Offentlig forvaltning Omsorgsarbeid Sosialkontorer psykisk lidelse problemer Psykisk helse Rådet for psykisk helse psykiatri sykdom lege institusjoner sykehus medisinering depresjon

Ansvarlig redaktør

Cathrine Th. Paulsen

Mobil: 91 55 86 60

Tlf: 23 10 38 86

Epost: cathrine.paulsen@psykiskhelse.no

Adresse: Boks 817 Sentrum

Poststed: 0104 OSLO

Annonseansvarlig

Ole-Jørgen Strømberg

Mobil: 412 71 075

Epost: ojstroe@gmail.com

Adresse: Boks 817 Sentrum

Poststed: 0104 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

Rådet for psykisk helse

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Psykisk helse er det eneste bladet i sitt slag i Norge. Psykisk helse tar opp temaer knyttet til psykisk helse over et bredt spekter. Bladet har artikler om forebygging og rehabilitering av psykiske problemer og psykiske lidelser, har nyheter fra forskning og legger vekt på intervjuer og reportasjer med mennesker som selv har slitt med dårlig psykisk helse. Bladet har en høy faglig kvalitet i journalistikk, foto og presentasjon. Psykisk helse når ut til brukere, pårørende, hjelpere, ansatte og beslutningstakere i psykisk helsevern. Bladet henvender seg også til brede grupper som er interessert i psykisk helse. Psykisk helse fikk Fagpresseprisen 1998, Fagpressens forsidepris i 1997, 2001 og 2004, Fagpressens fotopris 1999 og i 2002 og Fagpressens markedspris 2019.

Pasienter/pårørende/ansatte i psykisk helsevern. Ledere og ansatte i helse- og sosialsektoren, skole og undervisning. Prester, psykologer og leger.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 3 906 3 906
Løssalg 72 72
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 1 022 1 022
Distribuert i alt 5 000 5 000

Antall lesere: 64 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 20.01 10.02
2 16.03 06.04
3 02.06 22.06
4 24.08 14.09
5 26.10 16.11

Avbestillingsfrist: 4 uker


I tillegg til opplaget, distribueres gjennomsnittlig 1000 eksemplarer av hver utgave til kurs, konferanser og andre arrangementer innen fagfeltet.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 19 300 186×230
1/1 side utfallende 19 400 208×268 +5mm utf.
1/2 side 11 600 90×230 186×112
1/3 side inne i bladet 11 600 59×230
1/4 side 7 800 90×112 186×54
1/8 side 6 600 90×54 90×54
Rubrikkannonse liten 4 000 42×22
Rubrikkannonse stor 5 900 86×22
Veiviserann. – blad og nett:
Årsavtale 5 utg. liten 12 900 42×22
Årsavtale 5 utg. stor 23 700 89×22
Nettannonser:Pakkeløsninger i kombinasjon med annonser på www.psykiskhelse.no/bladet

Bilagsbetingelser: Bilag limt inn i magasinet: kr 2,50 x opplag + omkostninger

Bilag plastpakket: kr 2,60 x opplag + omkostninger
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 205×270
Spaltebredde: 67-50
Utfallende trykk: true
Satsflate: 186×230
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 80 g Galerie silk
Papirkvalitet omslag: 80 g Galerie silk

Abonnementspriser:

Ett år/fem utgaver: kr 490,-
Honnør/student: kr 390,-
Pris i løssalg: kr 99,-
Institusjonsabonnement: kr 630,-
PDF/Buyandread (inkludert digitalt arkiv): kr 499,-

Pakkeløsninger i kombinasjon med annonser på www.psykiskhelse.no, www.bladet.psykiskhelse.no og i epost-nyhetsbrev.