ProBeer DagligvareSpesial

ProBeer Daligvare øl cider FAB kjøpmenn butikk drikke Kjøpmenn

Ansvarlig redaktør

Stian Vasvik

Mobil: 99 57 51 17

Epost: stian@krydder-kommunikasjon.no

Adresse: Torpeløkka 6

Poststed: 3295 HELGEROA

Annonseansvarlig

Truls Vasvik

Mobil: 97 71 75 66

Epost: truls@krydder-kommunikasjon.no

Adresse: Torpeløkka 6

Poststed: 3295 HELGEROA

Annonseansvarlig

Utgiver

Krydder Kommunikasjon AS

ProBeer Dagligvare er fagbladet for øl, cider og FAB i dagligvaresegmentet (under 4,7% vol). Bladet sendes alle dagligvarebutikker, og er i første rekke tenkt til drikkevareansvarlige, ferskvareansvarlige og kjøpmann/butikksjef. Grunntanken er at ProBeer skal sette butikkansatte i stand til å rådgi kunden bedre, samt øke interessen for en av de aller største varegruppene i handelen.

Kjøpmenn, butikksjefer, drikkevareansvarlig, ferskvareansvarlig og andre som jobber med drikkevarer i dagligvarehandelen. Distribueres til samtlige dagligvarebutikker i Norge. Bryggerier, importører og distributører.

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 15 15
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 8 238 8 238
Distribuert i alt 8 253 8 253

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.02 20.02
2 21.04 02.05
3 08.09 18.09
4 18.10 26.10

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 47 250 523×350
1/1 side 26 250 250×350
1/2 side 17 750 250×180
3 spalter 22 000 146×350
2 spalter 15 250 96×350
1 spalte 7 800 46×350 46×350

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: Tabolid
Spaltebredde: 46
Utfallende trykk: true
Satsflate: 250×350
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 70 g Munken
Papirkvalitet omslag: 70 g Munken

Abonnement kr 289,- + mva pr år (fire utgaver).