Posthornet

Posthornet LO Media Norsk Post  og Kommunikasjonsforbund forbund post

Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Adresse: Boks 8964 Youngstorget

Poststed: 0028 OSLO

Annonseansvarlig

John Larssen

Mobil: 93 49 93 04

Epost: john@media-team.no

Adresse: Boks 45

Poststed: 1371 ASKER

Annonseansvarlig

Utgiver

Norsk post- og kommunikasjonsforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Posthornet setter arbeidstakernes saker på dagsordenen gjennom reportasjer og nyhetssaker fra norsk arbeidsliv.

Ansatte innen Posten Norge med tilknyttede virksomheter, Bring med tilknyttede virksomheter, DNB, Mirror Accounting, Nets, Bluegarden, Vital, tillitsvalgte, politikere, arbeidsgivere.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 16 020 16 020
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 458 458
Distribuert i alt 16 478 16 478

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 21.01 08.02
2 11.02 01.03
3 18.03 05.04
4 22.04 11.05
5 20.05 07.06
6 17.06 05.07
7 26.08 13.09
8 30.09 18.10
9 07.11 28.11
10 02.12 20.12

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 000 210×277
1/2 side 10 000 201×156 206×131
1/4 side 6 000 47×270 206×64
Bakside 19 500 210×222
Felles: *
1/1 side 32 000
1/2 side 19 000
1/4 side 11 000
1/8 side 7 000

* Felles = Annonsepriser for innrykk i alle fire bladene samtidig.Mva kommer i tillegg.

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 230×297
Spaltebredde:
Utfallende trykk: true
Satsflate: 210×277
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat: 80 g UPM Star matt
Papirkvalitet omslag: 80 g UPM Star matt