Parat

Fagforeninger Priforum norsk arbeidsliv tariffspørsmål arbeidsmiljø likestilling rettigheter arbeidsforhold privatansattes arbeidsoppgaver problemstillinger innsikt medlemsbladet parat sammenslått 2fo

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Mobil: 90 58 56 39

Tlf: 22 99 26 60

Faks: 22 36 37 37

Epost: trygve.bergsland@parat.com

Adresse: Boks 9393 Grønland

Poststed: 0134 OSLO

Annonseansvarlig

Annonseansvarlig

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

Trykkeri

Aktietrykkeriet AS

Parat gis ut av arbeidstakerorganisasjonen med samme navn, Parat, som er tilsluttet YS. Parat distribueres til hver enkelt av medlemmene. Parat har over 40 000 medlemmer der alle er ansatt innenfor alle de fire hovedsektorene i arbeidslivet. I tillegg er politikere, journalister og ledere i nærings-, organisasjons- og arbeidslivet blant de faste leserne. Redaksjonen legger vekt på å holde høy, faglig kvalitet både når det gjelder journalistikk, foto og grafisk design. Bladet skal inspirere og skape debatt om temaer rundt norsk arbeidsliv.

Parat distribueres til over 40 000 medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Parat. Bladets lesere er ansatt i alle de fire sektorene i arbeidslivet og arbeider innenfor et vidt spekter av yrker i hele landet. Også politikere, journalister og ledere i nærings-, organisasjons- og arbeidslivet mottar magasinet.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 41 437 41 437
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 41 437 41 437

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 07.02 03.03
2 29.05 23.06
3 04.09 29.09
4 06.11 01.12

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 000 180×245
1/2 side 12 500 90×245 180×125
1/3 side 8 700 60×245 180×80
1/4 side 7 500 45×245 180×60

Vennligst kontakt redaksjonen.
Etter avtale.
Bilagsbetingelser: Bilag etter avtale.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 210×270
Spaltebredde:
Utfallende trykk: true
Satsflate: 180×245
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Galerie One silk 80 gram
Papirkvalitet omslag: Galerie One silk 80 gram