Norsk Skogbruk

Bønder Forlag Forskning Landbruk Offentlig forvaltning Skogbruk Treforedling/Trevare Norsk skogbruk Det norske Skogselskap skog sag sagbruk skogeiere skogsentreprenører skognatur tømmer ved natur

Ansvarlig redaktør

Line Venn

Tlf: 23 36 58 50

Faks: 22 60 41 89

Adresse: Wergelandsveien 23 B

Poststed: 0167 OSLO

Annonseansvarlig

Arnt Erik Isaksen

Mobil: 411 61 619

Epost: arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no

Firma: FLEX Kommunikasjon & Markedsføring

Adresse: Fjellveien 5

Poststed: 2010 STRØMMEN

Annonseansvarlig

Utgiver

Det norske Skogselskap

Trykkeri

PoliNor AS

Norsk Skogbruk er et frittstående og uavhengig fagblad for skognæringen som formidler fagartikler om skogbruk, skogindustri og bioenergi.

Funksjonærer i skogbruket, skogeiere og skogsentreprenører, forskning og utdanning. Sagbruk og treforedlingsbedrifter. Brukere av skogsmaskiner, motorsager og utstyr for skogsveibygging. Politikere interessert i skogbruk. Skogstudenter.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 2 800 2 800
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 200 200
Distribuert i alt 3 000 3 000

Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 11.01 30.01
2 08.02 27.02
3 08.03 29.03
4 05.04 29.04
5 08.05 29.05
6 11.06 01.07
7/8 12.08 02.09
9 09.09 30.09
10 11.10 30.10
11 08.11 27.11
12 29.11 18.12

Avbestillingsfrist:
For stillingsannonser kan vanligvis de oppgitte frister utvides noe, kontakt redaksjonen.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 12 500 195×255
1/2 side 9 000 98×255 195×128
1/3 side 7 500 65×255 195×85
1/6 side 5 000
Side 2 13 500
Bakside 15 000 195×210 195×210

Omslagssidene etter avtale.

Bilagsbetingelser: Bilag etter avtale.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 220×270
Spaltebredde: 56
Utfallende trykk: true
Satsflate: 195×255
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g arctic Volume
Papirkvalitet omslag: 150 g arctic Volume

Elektronisk materiell. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Ta kontakt med redaksjonen.

Årsabonnement print: kr 820,-
Årsabonnement digital: 720,-
Utlandet: kr 880,-