NNN-arbeideren

NNN arbeideren

Ansvarlig redaktør

Erlend Angelo

Mobil: 41 50 03 24

Epost: erlend@lomedia.no

Adresse: Boks 8964 Youngstorget

Poststed: 0028 OSLO

Annonseansvarlig

Liv Lysaker

Mobil: 913 53 743

Epost: liv.lysaker@lomedia.no

Adresse: Boks 8964 Youngstorget

Poststed: 0028 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Medlemsblad for organiserte i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 26 465 26 465
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 405 405
Distribuert i alt 26 870 26 870

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 30.01 14.02
2 12.03 27.03
3 16.04 04.05
4 20.05 09.06
5 18.06 03.07
6 13.08 03.07
7 17.09 02.10
8 22.10 30.10
9 19.11 04.12

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 000 210×280
1/2 side 12 500 210×137,5
1/4 side 7 000 92×123 184×59

1/1 og 1/2 side: + 4 mm


Alle priser er ekskl mva.Kontaktperson annonser: Liv Lysaker, 913 53 743 eller epost liv.lysaker@lomedia.no

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat:
Spaltebredde:
Utfallende trykk: false
Satsflate: 210×280
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag: