Negotia magasin

Funksjonæren

Ansvarlig redaktør

Terje Bergersen

Mobil: 90 14 21 62

Epost: terje.bergersen@negotia.no

Adresse: Boks 9187 Grønland

Poststed: 0134 OSLO

Annonseansvarlig

Jan Olav Markussen

Mobil: 415 46 005

Epost: jom@negotia.no

Adresse: Boks 9187 Grønland

Poststed: 0134 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

Negotia

Trykkeri

07 Media AS

Negotia magasin utgis av YS-forbundet Negotia. Negotia magasin bringer aktuelt stoff om arbeidsliv – herunder tariffspørsmål, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og andre forhold som berører medlemmene i utgiverorganisasjonen. Bladet har dessuten som mål å sette søkelys på og bidra til debatt om generelle utviklingstrekk i samfunn og arbeidsliv.

Negotia magasin sendes Negotias medlemmer. Medlemmene er ansatte i private virksomheter (industri/produksjon, handel, service, transport, organisasjoner m.m.), med arbeid på forskjellige nivåer innen bl.a. kontor, økonomi, administrasjon, salg/service, IKT og lager.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 21 196 21 196
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 100 100
Distribuert i alt 21 296 21 296

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.02 08.03
2 10.05 11.06
3 10.09 04.10
4 10.11 03.12

Avbestillingsfrist: 3 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 14 000 185×260
1/2 side 8 000 90×260 185×127

Annonser i andre formater enn oppgitt etter avtale.

Bilagsbetingelser: Bilag etter avtale.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 210×297
Spaltebredde: 50
Utfallende trykk: true
Satsflate: 185×260
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g Scandia 2000
Papirkvalitet omslag: 150 g Scandia 2000