NBS-nytt

Forskning Biotekteknologisenteret i Oslo biokjemi biokjemikere bioteknologer innen høyere utdanning skoleverket biokjemirelatert industri NBS nytt NBS Norsk Biokjemisk Selskap

Ansvarlig redaktør

Kristian Prydz

Mobil: 470 19 709

Tlf: 22 85 67 53

Epost: kristian.prydz@ibv.uio.no

Adresse: Universitetet i Oslo, Boks 1066 Blindern

Poststed: 0316 OSLO

Annonseansvarlig

Heidi Helgerud

Mobil: 971 76 408

Tlf: 32 80 49 10

Epost: heidi@polinor.no

Firma: PoliNor AS

Adresse: Knud Schartums gate 7

Poststed: 3045 DRAMMEN

Annonseansvarlig

Utgiver

Norsk Biokjemisk Selskap

Trykkeri

PoliNor AS

NBS-nytt (startet 1977) er et tidsskrift for biokjemi og molekylærbiologi. Bladet er organ for Norsk Biokjemisk Selskap. Medlemsmassen til NBS omfatter så godt som alle landets biokjemikere og bioteknologer innen forskning og høyere utdanning, i skoleverket og i biokjemirelatert industri. NBS-nytt er et interessant annonseringsmedium for firmaer som er leverandører til ulike grener av dette fagområdet. Bladet har lang levetid og annonsering bør vurderes som alternativ til «direct mailing». Utgivelsen av bladet baseres på frivillig dugnadsinnsats fra de ulike forskningsmiljøene, som skifter på redaksjonsansvaret hvert annet år.

Biokjemikere og bioteknologer innen høyere utdanning skoleverket biokjemirelatert industri.

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 07.02 14.02
2 22.05 29.05
3 21.08 28.08
4 06.11 13.11

Avbestillingsfrist: 3 uker
Be om separat utgivelsesplan med informasjon om temaer, markedsoversikter osv.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 9 000 185×276
1/2 side 6 000
1/3 side 4 400
1/4 side 3 700
1/8 side 1 900

Annonsene kan ha opptil 4 farger.Tillegg for spesialplassering på siste omslagsside: kr 2 000,-Andre formater/priser etter avtale.

Prisene er ekskl. mvaFaste annonsører* får10% rabatt.

* Annonsører som bestiller minst 3 annonser fortløpende.
Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 210×297
Spaltebredde: 44
Utfallende trykk: true
Satsflate: 185×276
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag:

Prepress: Mac & Type Design AS

Digitalt: PDF 250-300 JPG