Natur & miljø

Natur & Miljø

Ansvarlig redaktør

Kristian Skjellum Aas

Mobil: 99 50 17 20

Tlf: 23 10 96 37

Epost: ka@naturvernforbundet.no

Adresse: Mariboesgate 8

Poststed: 0183 OSLO

Annonseansvarlig

Sverre Andreas Stakkestad

Mobil: 98 61 31 01

Tlf: 55 10 10 97

Epost: sverre@gmk.as

Firma: Grønn Markedskontakt as

Adresse: Kringlebotn 248

Poststed: 5225 NESTTUN

Annonseansvarlig

Utgiver

Naturvernforbundet

Trykkeri

Ecoprint

Natur & miljø er medlemsmagsinet til Naturvernforbundet, Norges største og eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Magasinet utgis to ganger årlig, og distribueres til alle medlemmer i Naturvernforbundet, samt til beslutningstakere og abonnenter. Alle tidligere utgaver av Natur & miljø og magasinets forløpere er tilgjengelig på naturvernforbundet.no/naturogmiljo/arkiv.


Magasinet omtaler aktuelle natur- og miljøsaker fra inn- og utland, og inneholder både nyhets- og reportasjestoff, debattartikler, bakgrunnssaker og saker om utgiverorganisasjonen Naturvernforbundet. Magasinet skal styrke det offentlige miljøpolitiske ordskiftet, rapportere om nye miljøsaker og belyse våre viktigste natur – og miljøpolitiske saker. Klima og energi, naturvern, miljøgifter, transport, avfall og bymiljø er blant temaene som ofte behandles i magasinet.

Natur & miljø distribueres til alle medlemmer i Norges Naturvernforbund, samt til abonnenter. Blant abonnentene finnes bedrifter, politikere, beslutningstakere, byråkrater, organisasjoner, biblioteker, forskere og privatpersoner. Natur & miljø søker å være et naturlig valg for alle som arbeider med natur- og miljøspørsmål, er medlem i en miljøorganisasjon eller har interesse for natur- og miljøspørsmål.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 26 730 26 730
Betalt abonnement 438 438
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 62 62
Distribuert i alt 27 230 27 230

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 26.02 16.03
2 27.05 15.06
3 07.10 26.10

Avbestillingsfrist:
Betalingsfrist er 15 dager etter fakturadato.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 33 100 190×256
1/2 side 21 100 190×128
1/4 side 14 100 92×128
1/8 side 10 100 92×62

1/1 side utfallende: 210×297

1/2 side utfallende: 210×148
Rabattstruktur:
Stillingsannonser 30% rabatt.
For avtale om andre rabatter, kontakt Grønn Markedskontakt AS eller redaktør.
Bilagsbetingelser: Limt eller stiftet bilag: Pris etter avtale. Kontakt Grønn Markedskontakt AS eller redaktør.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 210×297
Spaltebredde: 57,2 mm v/3 spalter
Utfallende trykk: true
Satsflate: 190×256
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Cyclus 80 g
Papirkvalitet omslag: Cyclus 80 g

Byråprovisjon etter avtale.
Materiell: Kun elektronisk

Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden.

Årsabonnement privat: 360,-
Årsabonnement bedrift: 700,-
Ved flere enn ett abonnement til samme bedrift/institusjon, innvilges rabatter etter et fast system. Ved over 30 abonnement på samme leveringsadresse er prisen kr 250,- pr abonnement.