mur+betong

Tidsskriftet MUR

Ansvarlig redaktør

Mari Flaata

Mobil: 915 43 355

Tlf: 22 87 84 21

Epost: mari@murbetong.no

Adresse: Holmensveien 25

Poststed: 0374 OSLO

Annonseansvarlig

Eirik Steine-Eriksen

Mobil: 907 56 059

Epost: e.s-e@online.no

Adresse: Boks 102 Lilleaker

Poststed: 0216 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

MUR+BETONG AS

Trykkeri

Grøset Trykk AS

om arkitektur og byggeteknikk.


Utgiver er et bransjeeid utgiverselskap, MUR+BETONG AS.

mur+betong omhandler ferdigbetong, betongelementer, fliser, tegl og blokk, belegningsstein samt puss og mørtel.

Innholdet er tredelt:

– presentasjon av norske byggverk

– prosjektering og utførelse

– fast arkitekturspalte med inspirasjon fra utlandet

Arkitekter, profesjonelle byggherrer og utbyggere, rådgivende ingeniører, entreprenører, murmestre og andre utførende, eiendomsforvaltere, undervisnings- og forskningsinstitusjoner, bygningsmyndigheter, byggvareprodusenter, egen bransje.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 1 621 1 621
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 80 80
Distribuert i alt 1 701 1 701

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 28.02 16.03
2 28.05 15.06
3 31.08 25.09
4 24.11 11.12

Avbestillingsfrist:
Avbestillingsfrist = bestillingsfrist: 1 uke før materiellfrist.


Utgivelsesdato kan avvike noe.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 19 900 174×247
1/2 side 13 700 84×247 174×121
1/3 side 9 300 54×247 174×80
1/4 side 7 200 84×121 174×60

Utfallende: Uten pristillegg. Min. 3 mm til beskjæring.


Alle priser er ekskl. mva. Med forbehold om prisendringer.

Bilagsbetingelser: Løse bilag påtrykkes «Bilag til mur+betong».

Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: 5,0 %

Bladformat: 210×297
Spaltebredde: 54
Utfallende trykk: true
Satsflate: 174×247
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 115 g Tempo silk
Papirkvalitet omslag: 250 g Soporset

Elektronisk materiell i PDF-format. Andre formater etter avtale.

Materiell til redaksjonen: post@murbetong.no

Årsabonnement: kr 490,-