Mestring

dyslektikeren dysleksi lesevansker skrivevansker lese skrive bokstaver dysleksiforbundet dyskalkuli språkvansker Dysleksi i Norge

Ansvarlig redaktør

Kathrine Ruud Elster

Mobil: 481 33 564

Tlf: 22 47 44 50

Epost: kre@dys.no

Adresse: Storgata 10A

Poststed: 0155 OSLO

Annonseansvarlig

Toril Wiedswang

Tlf: 22 47 44 50

Epost: toril@dys.no

Adresse: Storgata 10A

Poststed: 0155 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

Dysleksi Norge

Trykkeri

Flisa Trykkeri AS

Utgis av Dysleksi Norge, og sendes til alle medlemmer og abonnenter.

Magasin med reportasjer, fagartikler, tips, nyheter, aktuelt stoff m.m.. Her finner leseren aktuelle saker og løsninger på viktige utfordringer som de opplever i skole, arbeids- og hverdagsliv.

Mennesker med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker og deres familier og pårørende samt skoler, fagfolk og PPT.

Bladet sendes til godt over 4.000 medlemmer og abonnenter, og er tilgjengelig for en stor gruppe lesere på ulike bibliotek. Det deles også ut på stand, messer og konferanser over hele landet, både via organisasjonen sentralt og lokallagene.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 4 707 1 688 6 395
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 4 707 1 688 6 395

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1
2
3
4

Avbestillingsfrist:
Utgivelsesdato:

nr 1: februar/mars

nr 2: mai/juni

nr 3: august/september

nr 4: november/desember

Format 4 farger Stående Liggende
Omslagside 14 200
1/1 side 12 200 205×290
1/2 side 6 600 205×140
1/4 side 3 800 100×140
1/8 side 2 600 100×70
Rubrikk 1 000 100×25 100×25

Prisene over gjelder per innrykk ved kjøp i 1 utgave.

Ved kjøp i 4 utgaver gjelder følgende priser per innrykk:

Omslagside kr 13 000

1/1 side kr 11 000

1/2 side kr 5 950

1/4 side kr 3 500

1/8 side kr 2 350

Rubrikk: kr 900



Alle priser er ekskl mva


Annulasjonsfristen er 4 dager før materiellfrist.

Det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Materiell: minimum ett godt papirtrykk.

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: A4
Spaltebredde:
Utfallende trykk: false
Satsflate: 205×290
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag: