medier24.no

Medier

Ansvarlig redaktør

Erik Waatland

Mobil: 900 11 613

Tlf: 91 73 25 34

Epost: erik@medier24.no

Adresse: Boks 380 Sentrum

Poststed: 0102 OSLO

Annonseansvarlig

Annonseansvarlig

Utgiver

Medier24 AS

Medier24 er et bransjenettsted for mediebransjen med mer.

Medier, PR, reklame og kommunikasjon, og ellers den medieinteresserte offentligheten, politikk med mer.

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat:
Spaltebredde:
Utfallende trykk: false
Satsflate:
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag: