Magma

økonomi

Ansvarlig redaktør

Gry Ljøterud

Tlf: 22 82 80 00

Faks: 22 82 80 01

Epost: gry.may.ljoterud@econa.no

Adresse: Boks 1869 Vika

Poststed: 0124 OSLO

Annonseansvarlig

Gry Skjellevik

Epost: gry.skjellevik@econa.no

Adresse: Boks 1869 Vika

Poststed: 0124 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

Econa

Trykkeri

John Grieg A/S

Tidsskriftet Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene. Dette vil vi oppnå gjennom å

– formidle kunnskap fra forskning gjennom vitenskapelige artikler

– presentere ulike faglige synsvinkler gjennom kortere kommentarartikler

– belyse praktiske problemstillinger gjennom cases og intervjuer

– publisere bidrag fra både forskere og aktører i næringsliv og offentlig sektor

Alle artikler skal være grundig faglig forankret, og tidsskriftet vil prioritere bidrag som tar opp aktuelle problemstillinger med et bredt anvendelsesområde.

Medlemmer av Econa (19 000), samt ledere generelt. Tidsskriftet bidrar til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor fagfeltet økonomi og ledelse. Magma skal formidle forskning og fagkunnskap til ledere i Norge, samt gi informasjon om foreningens virksomhet.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 21 759 21 759
Betalt abonnement 106 106
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 29 29
Distribuert i alt 21 894 21 894

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 13.01 04.02
2 30.03 21.04
3 18.05 09.06
4/5 27.05 18.08
6 31.08 22.09
7 05.10 27.10
8 09.11 02.12

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 19 100 159×230
1/2 side 14 000 77,5×215 159×106
1/4 side 9 000 159×53 77,5×106
Bakside 25 000
2. omslag 23 500
3. omslag 23 500
Stillingsannonser
1/1 side 19 100
1/2 side 14 000
1/4 side 9 000Stillingsannonse på www.econa.no .no kr 7 300,-
Annonse på www.magma.no .no kr 7 300,- pr måned
Pris på stillingsannonser inkluderer også publisering på nett og i nyhetsbrev. For stillingsannonser gjelder egne annonsefrister.


Spesialplassering: Pris etter avtale. Alle priser er ekskl. mva.

Bilagsbetingelser: Innstikk/vedlegg: Pris etter avtale.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 190×260
Spaltebredde: 77,5 og 55,33
Utfallende trykk: true
Satsflate: 159×230
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 100 g G-print
Papirkvalitet omslag: 280 g ensidig cromocard

Levering: ISDN Easy Transfer: 22 41 29 90, epost: prepress@laboremus.no, tlf.: 22 42 77 66

Programvare: Macintosh: QuarkXPress: bilder/ill/fonter vedlegges. EPS: Freehand/Illustrator: Fonter vedlegges. PC: Kontakt setteriet for avtale. Angi hvilken programvare som er brukt og send alltid med en papirutskrift som også viser evt. fargebruk. Originaler: Kan hvis nødvendig motta repro-originaler eller positiv speilvendt film.
+ 5 med mer utfall for beskjæring skal beregnes ved utfallende annonse.

Det kan tegnes årsabonnement. Henvendelse til Econa.