Magasinet for fagorganiserte

Bygg Fagforeninger Papir Skogbruk Magasinet for fagorganiserte Fellesforbundet

Ansvarlig redaktør

Eline Lønnå

Mobil: 48 12 07 06

Epost: eline.lonna@lomedia.no

Adresse: Boks 8964 Youngstorget

Poststed: 0028 OSLO

Annonseansvarlig

Arne Aardalsbakke

Mobil: 90 04 32 82

Tlf: 64 87 67 90

Faks: 94 77 06 39

Epost: arne@aamedia.no

Firma: Media Aa Marketing

Adresse: Boks 240

Poststed: 1401 SKI

Annonseansvarlig

Utgiver

Fellesforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Magasinet går i all hovedsak til medlemmer i Fellesforbundet som med over 160.000 medlemmer er Landsorganisasjonens største forbund i privat sektor. Det organiserer ansatte i jern- og metallindustrien, byggebransjen og byggeindustrien, hotell- og restaurantbransjen, transport, prosessindustrien, papir-, fly- og bilbransjen, grafisk bransje, bekledning- og tekobransjen og i skogbruksektoren. Også landarbeidere er medlemmer i Fellesforbundet.

Rundt 26.000 av Fellesforbundets medlemmer er kvinner. Rundt 33% av medlemmene er under 40 år.

Magasinet går i all hovedsak til medlemmer i Fellesforbundet som med over 141.000 medlemmer er Landsorganisasjonens største forbund i privat sektor. Det organiserer ansatte i jern- og metallindustrien, byggebransjen og byggeindustrien, hotell- og restaurantbransjen, prosessindustrien, papir-, fly- og bilbransjen, grafisk bransje, beklednings- og tekobransjen og i skogbruksektoren. Også landarbeidere er medlemmer i Fellesforbundet.


Rundt 26.000 av Fellesforbundets medlemmer er kvinner. Rundt 33% av medlemmene er under 40 år.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 156 075 156 075
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 955 955
Distribuert i alt 157 030 157 030

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 16.01 03.02
2 13.02 02.03
3 12.03 30.03
4 21.04 07.05
5 19.05 05.06
6 11.06 29.06
7 18.08 03.09
8 05.09 01.10
9 13.10 29.10
10 17.11 03.12

Avbestillingsfrist: 2 uker
NB! Bestillingsfrist er én uke før materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 35 000 185×256
1/2 side 22 500 92×256 185×128
1/3 side 16 500 58×256 185×85
1/4 side 13 000 58×202 92×128
Bakside 45 000 200×220

Helsides annonse utfallende:

B: 225 mm + 3 mm utfallende

H: 295 mm + 3 mm utfallende1/2-sides liggende annonse utfallende:

B: 225 mm + 3 mm utfallende

H: 146 mm + 3 mm utfallende nederst1/2-sides stående annonse utfallende:

B: 117 mm + 3 mm utfallende

H: 295 mm + 6 mm utfallende (3 mm oppe + 3 mm nede)1/3-sides liggende annonse utfallende:

B: 225 mm + 3 mm utfallende

H: 103 mm + 3 mm utfallende nederst1/3-sides stående annonse utfallende:

B: 83 mm + 3 mm utfallende

H: 295 mm + 6 mm utfallende (3 mm oppe + 3 mm nede)

Bilagsbetingelser: Bilag etter avtale.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %

Bladformat: A4
Spaltebredde: 58
Utfallende trykk: true
Satsflate: 185×256
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag:

Elektronisk.

Leserundersøkelsen fra mai 2004 viser at leserne forventer å finne annonser om følgende produktgrupper i Magasinet:
Verneutstyr 74 %
Verktøy 69,8 %
Arbeidstøy 56,3 %
Datautstyr 52 %

Nesten 40 % av Magasinets lesere har en husstandsinntekt på over 500.000 kroner.